top of page

ירושלים

תכנון חצר בית ספר פרנקל

2013   /   07   /   12

זוכה ציון לשבח בתחרות תכנון בינלאומית

בשיתוף פרי-דוידוביץ אדריכלים.

פרויקט תכנון קהילתי-חברתי. התהליך נעשה בשיתוף קהילת ביה”ס ותושבי השכונה – יהודים וערבים המתגוררים בשכנות. הפרויקט ביקש לתכנן מחדש את החצר כמרחב משחקים מקורי ומעורר השראה, המעודד מפגשים ומשחק משותף בין קהילות השכונה ופותח פתח לדיאלוג והכרת האחר. חצר בית הספר לתפיסתנו מיועדת לשמש מוקד קהילתי חינוכי ותרבותי גם בשעות אחהצ הממשיכה להקרין את ערכי ביה”ס עבור תלמידיו וכלל תושבי השכונה.

שטח מגרש : 2000 מ”ר

bottom of page