חיפה

אסטרטגיה לעיר בריאה ופעילה

2020

המודל החיפאי לעיר פעילה ובריאה מטמיע חשיבה כוללת ומקיימת במדיניות ובעשייה העירוניתמטרות ייחודיות ומוכוונות לסביבה, לחברה ולכלכלה בחיפה, ומייצר תכנית אופרטיבית ליישומן. התהליך משקף עבודה בין תחומית ומשלב שיח מקצועי וציבורי עם מגוון רחב של שותפים.

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook