חיפה

אסטרטגיה לעיר בריאה ופעילה

2020

המודל החיפאי לעיר פעילה ובריאה מטמיע חשיבה כוללת ומקיימת במדיניות ובעשייה העירוניתמטרות ייחודיות ומוכוונות לסביבה, לחברה ולכלכלה בחיפה, ומייצר תכנית אופרטיבית ליישומן. התהליך משקף עבודה בין תחומית ומשלב שיח מקצועי וציבורי עם מגוון רחב של שותפים.