top of page

עכו

בית ספר למוזיקה

2019

מיקום הפרויקט בשכונת מנחם בגין , בסמוך לקונסרבטוריון, ובסמיכות לטיילת ורצועת החוף הצפונית של העיר (כ-400 מ' מהים וצופה אל הים) מהווה הזדמנות ליצירת מוקד עירוני חינוכי פתוח ועכשווי נדבך חדש לקו הרקיע של העיר הפרויקט מיצר מרחב חינוכי פתוח וחדשני למוסיקה ואמנויות. “תיבת תהודה” עירונית המקרינה לחוצות את המוסיקה המקומית והעשיה התרבותית של עכו, מהוה מוקד גאווה ומיצרת סביבה יצירה, והתרחשות עירונית הקושרת בין העיר המוסיקה והים. הפרויקט שואב השראה מעולם המוסיקה, כמו גם מהאתר והקונסטקסט המקומי בעיר עכו - על מגון גווניה וקהילותיה.

bottom of page