ראשון לציון

בית מכבי

2020

תב"ע בסמכות ועדה מחוזית להוספת זכויות בנייה למבנים ומוסדות ציבור

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook