top of page

הרצליה

הרחבת בית ספר בן צבי

2021

שכונת נווה ישראל עומדת בפני תהליכי התחדשות עירונית נרחבים, ולכן נדרשת הרחבת בית הספר לקראת קליטת תלמידים נוספים מהשכונה והאזור.

האגף החדש ירחיב את ביה"ס מ-18 ל 24 כיתות, ייתן מענה לשלוש כיתות חינוך מיוחד,
ישמר שטחי חצר ומרחבים פתוחים, וייצר סביבה פדגוגית בהתאמה לרוח ביה"ס ומע' החינוך של הרצליה

bottom of page