top of page

רמת גן

הבית באגם

2019

הצעתנו עסקה בשימור ערכי המבנה והפיכתו רלוונטי לזמן, למרחב ובעיקר לציבור. הצענו לחדש את המבנה ליצירת מבנה ייחודי, מזמין ומסקרן, המשדר אופטימיות, תעוזה וחדשנות ומהווה חלק בלתי נפרד מסביבתו. שפה רדיאלית של שכבות שקופות למחצה מייצרת מעטפת מבנה עשירה ודינאמית ובו זמנית קלה ושקופה עם מגוון סוגים של מבט וחשיפה . למבנה אין פנים וחוץ מובהקים – שינוי מתפיסה דיכוטומית של בית ואגם לתפיסה מורכבת - הבית הופך לחלק מהאגם שעוטף אותו, משתקף בו, נצפה דרכו ומוכל בו.

bottom of page