top of page

ערערה

החצר- שימור בית הספר ההיסטורי בערערה

הפרויקט מציע לפתח מתחם קהילתי-תרבותי סביב חצר אשר תשמש כגורם המקשר בין מגוון המבנים וההתרחשויות במתחם, ובינו לבין המרחב הציבורי של הישוב.
חצר בית הספר תשמש כמרחב פתוח, נגיש ומזמין למגוון פעילויות והתכנסויות בגדלים משתנים. בית הספר יעבור חידוש וישמש מרחב יצירה, אמנות, גלריה ותרבות מקומית. הספרייה תמשיך לפעול במתכונתה הקיימת תוך התאמתה למרחב החדש. המבנה החדש אשר יוקם במתחם יהיה מבנה 'שקוף', חצי פתוח, בית קהילתי המזמין הן להתכנסויות ספונטניות והן לכנסים ומפגשים מאורגנים. במפגש בין המתחם לבין הרחוב הראשי של הישוב יוקם חלל מסחרי על מנת לאפשר חיי רחוב וקישור עדכני בין המתחם לבין התנועה בישוב.

bottom of page