top of page

הרצליה

תכנית התחדשות לשכונת הרצליה ב

2017

תכנית התחדשות שתעזור לשמור ולמנף את רוח המקום, תבנית הנוף והערכים ההיסטוריים של השכונה. ההתחדשות תשלב בין שכונתיות אינטימית לבין קישוריות וזיקה עם המרחב הסובב והמידי. כל זאת תוך מתן נראות להתחדשות העירונית

bottom of page