top of page

ירושלים

רחבת כניסה הר הרצל

2013

הר הרצל הפך ברבות השנים לפנתאון הלאומי של מדינת ישראל. הוא מהווה נקודת ציון משמעותית ברמה הלאומית והבינלאומית הפרויקט עוסק בדופן ההר המזרחית הפונה לשדרות הרצל והמרחב הנוצר לאורכה – מרחב המהווה את הממשק המרכזי בין ההר, על מגוון מרכיביו, והעיר ירושלים. הפרויקט מציע יצירת כיכר עירונית משמעותית בכניסה להר הרצל תוך שימור וחידוש שער הכניסה הקיים, זאת על ידי שיקוע הכביש בכיוון העלייה ומתן פתרון חניה תת קרקעי. מהכיכר יוצאת טיילת החזון – ציר הולכי רגל בשיפוע מתון המוביל לבית העלמין הצבאי ולאנדרטת הנופלים. הטיילת מסתיימת ב”מרפסת הרצל”, המשקיפה על קו הרקיע של ירושלים וקריית הלאום.

bottom of page