ירושלים

התחדשות מרכז שכונתי קריית היובל

2011

התכנית משלבת בין תכנון ופיתוח עירוני לעבודה סוציאלית – כמודל המתאים לערים גדולות ומאפשר שימוש מיטבי במשאבי העיר לטובת אוכלוסיות מוחלשות. התכנית מדגישה מניעה וטיפול בקהילה, בדפוסים המיועדים לקדם מניעה ולהוריד את שיעור הילדים והנוער בסיכון ובו זמנית לשפר את המרחב הציבורי, את איכויות השכונה וחיי הקהילה כולה

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook