תל אביב

- חיזוק ותוספת למבנה מגורים ישעיהו 32

2015