הוד השרון

מדיניות התחדשות למתחמי החיזוק

2012

ייעוץ שוטף וצמוד להנהגת העיר ולהנהלת אגפי הרשות (הנדסה, חינוך, רווחה, תפעול וכיוב'), ליווי ויעוץ לפרויקטים ייחודיים, הטמעת קיימות בתכנון מתארי ופיסי, פיתוח מודלים רב-תחומיים ושיתוף הציבור.