הוד השרון

מדיניות התחדשות למתחמי החיזוק

2012

ייעוץ שוטף וצמוד להנהגת העיר ולהנהלת אגפי הרשות (הנדסה, חינוך, רווחה, תפעול וכיוב'), ליווי ויעוץ לפרויקטים ייחודיים, הטמעת קיימות בתכנון מתארי ופיסי, פיתוח מודלים רב-תחומיים ושיתוף הציבור.

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook