top of page

הלסינקי

מוזיאון הגוגנהיים

2014

בלב הפרויקט עומד הדימוי של הספינות הגדולות, עושות את דרכן האיטית והבטוחה אל נמל העיר, מותירות אחריהן במים שובל של קצף ואדווה. בדומה לספינות אלו, צומחות שלושת המאסות המרכזיות של בניין המוזיאון, מתוך העיר ההיסטורית, בתנועה ספיראלית, משקיפות על קו הרקיע העירוני ומגדירות אותו מחדש סדקים במעטפת המבנה המתכתית, מאזכרים את פני המים הקפואים. האור, הבוקע דרך הסדקים מעטפת, נוצר מתנועת המבקרים ההולכים במוזיאון ומשקף לעולם החיצוני את המתרחש בפנים המבנה. טופוגרפיית העץ, הבוקעת כגל מגגות המוזיאון, מהווה חוויה ייחודית ברציף הנמל האופקי, יוצרת מפלס עירוני חדש ומקשרת בין המבנה האייקוני, הנמל והאמנות לבין הסביבה העירונית ותושביה

bottom of page