ראשון לציון

מסמך מדיניות לדיור בר השגה

2020

הכנת מסמך מדיניות להפיכת ראשון לציון לעיר המספקת סביבת חיים צומחת לאורך זמן ולמגוון קהילות החברה הישראלית, ותחזק את כלל אוכלוסייתה

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook