ראשון לציון

מסמך מדיניות למתחם 109

2020

העבודה בוחנת את המתחם בראייה כוללת על בסיס מערך הרחובות והבינוי הקיים, תוואי מערכת הסעת ההמונים והתחבורה הציבורית הקיימות והמתוכננות ועל בסיס בחינה זו
העבודה מאתרת אזורים פוטנציאליים להשלמת ופיתוח השלד העירוני- ציבורי בתחומי התכנית בראייה כוללת לשיפור היתכנות התחדשות המתחם, משיכת אוכלוסיות חדשות והפיכתו למרכז עירוני משמעותי שישמש את השכונות המתחדשות בסביבתו.

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook