top of page

רמלה

מרכז לאיתנות ישראלית

2012

בלב הפרויקט עומד המושג “רשת” – כמשל לאותה רשת קהילתית אנושית הנרקמת בין אדם לחברו בשעת מבחן. הרשת – מבנה מרחבי המשלב בין קשיחות וחוזק לבין המרכיב האוורירי והשקוף ביותר. החוזק נובע מתוך המארג – בזכות התמיכה והקשרים ההדדיים נוצרת משמעות חדשה של עוצמה ועמידות. בפרויקט, הרשתות נרקמות סביב חמישה מרחבים המהווים את לב הפעילות של המרכז ותואמים למתחמי התפקוד שהוגדרו בפרוגרמה. בין חמשת המרחבים מרחב מקשר המקורה בקירוי עדין ואוורירי, מציע גישה פתוחה המאפשרת גמישות בביקור ומזמין את המבקר לנוע בחופשיות בין מרחב למרחב תוך אפשרות לפעילויות שונות. מערך מובנה, אך בו זמנית כזה המאפשר גמישות ופתיחות, הרחבת מעגלים ועדכונים אינסופיים.

bottom of page