הרצליה

פרוגרמה למתחם אלתרמן

2019

מתחם אלתרמן יהווה קמפוס פתוח לעיר, מרחב חינוכי קהילתי בניהול חכם המעודד יזמות ומהווה מנוע כלכלי מזן חדש. המרחב כולו יוגדר כציבורי ויתפקד כמרחב חינוכי קהילתי "קמפוס חוצות עירוני חכם": שימושים שיתופיים ישרתו מגוון מוקדי הליבה בשעון פעילות מלא ויעיל ובתפוסה מרבית. התכנית תוביל לחסכון משמעותי בהקצאות לשטחי הציבור וקידמה איכויות עירוניות במרחב הציבורי - כל זאת, על בסיס מילון מושגים חדשני ותפיסה מנחה אשר במשולב יצרו מודל מקיים שניתן ליישם ברשויות מקומיות נוספות הדמיות: טוטם

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook