ראשון לציון

רחוב אולגה ויהושע חנקין - שכונת רביבים

2020

• תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לצורך החלפת שטחים
וחלוקה לתאי שטח
• קביעת תכליות ושימושים
• קביעת הוראות והנחיות בניה ופיתוח
• קביעת קווי בניין
• קביעת הנחיות להריסת מבנים
קיימים
שטח כולל - 5.5 דונם

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook