ירושלים

תכנון חצר בית ספר

2017

הפרויקט ביקש לתכנן מחדש את החצר כמרחב משחקים מקורי ומעורר השראה, המעודד מפגשים ומשחק משותף בין קהילות השכונה ופותח פתח לדיאלוג והכרת האחר. חצר בית הספר לתפיסתנו מיועדת לשמש מוקד קהילתי חינוכי ותרבותי גם בשעות אחהצ הממשיכה להקרין את ערכי ביה”ס עבור תלמידיו וכלל תושבי השכונה. שטח מגרש : 2000 מ”ר