שלומי

תכנית מתאר

1995

"תכנית אב ומתאר שלומי נועדה להניח תשתית תכנונית לצמיחת הישוב ופיתוחו כישוב אטרקטיבי, המספק איכות חיים לתושביו ומאפשר צמיחה לאורך זמן – על גבולה הצפוני של מדינת ישראל. תכנית האב נערכה בשיתוף הציבור והובילה לניתוח מפורט של פוטנציאל הצמיחה של שלומי, בזיקה מתאימה למרחב הכפרי, למטרופולין חיפה ולרשויות בסביבה. על בסיס תכנית האב הוגדרה 'מנת' הפיתוח המתאימה לתכנית המתאר. במסגרת זו הורחב הגבול המוניציפאלי של הישוב ובכך התאפשר להוסיף שכונות מגורים איכותיות אשר הובילו לגיוון קהילתי, בסיס כלכלי מקומי ואזורי ומיצוב של הישוב כסביבת חיים אטרקטיבית, במיקום שקט עם נוף הררי אל מול הים ובו זמנית בטווח יוממות מאזור מפרץ חיפה."

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook