בני ברק

תכנית מתאר

2013

תהליך גיבוש תכנית מתאר לבני ברק – העיר החרדית והצפופה ביותר במטרופולין תל אביב. תהליך התכנון מציב אתגרים חדשים בכל האמור במודלים של תכנון עירוני, ומציף את הצורך בחשיבה חדשה ויצירתית  לצורך ההתמודדות עם האורבאניות הייחודית של העיר.

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook