מזכרת בתיה

תכנית מתאר

2016

במסגרת התוכנית אנו מציפים לתושבי המועצה את סוגיות התכנון העיקריות העולות מן הדיון בתכנית. תשומות הציבור מובאות לצוות התכנון לטובת הטמעה וגיבוש טיוטת התכנית לצמיחת המועצה בעשורים הבאים. תהליך השיתוף נערך במגוון כלי: שאלונים מקוונים, קבוצות מיקוד, דיונים ציבוריים, שילוב מערכת החינוך ועוד.

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook