קיסריה

תכנית מתאר

2008

התכנית מדגישה גיוון דפוסי המגורים, שילוב מיטבי תוך מזעור הפרעה הדדית בין המגורים לבין פיתוח התיירות המתאימה למקום איכויותיו ואופיו, פיתוח ישוב איכותי המאפשר חיי חברה וקהילה סביב מרכז ישובי משולב, המקשר בין כלל השכונות.

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook