top of page

ראשון לציון

פרוגרמה למרכז שיכוני המזרח

2017

פרוגרמה מיועדת להוביל להתחדשות המתחם ולחיזוקו כליבת החיים הקהילתיים של השכונה. זאת בהתאם לצרכי השכונה וקהילותיה ולאור התפתחות העיר מזרחה.

bottom of page