ראשון לציון

פרוגרמה למרכז שיכוני המזרח

2017

פרוגרמה מיועדת להוביל להתחדשות המתחם ולחיזוקו כליבת החיים הקהילתיים של השכונה. זאת בהתאם לצרכי השכונה וקהילותיה ולאור התפתחות העיר מזרחה.