משרד החקלאות

יעוץ וניהול פיתוח הכפר

2017

"תכנית פיתוח הכפר" שיזמה הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר משקפת תפיסה עדכנית של פיתוח הכפר בראיה כוללת, רב תחומית המעודדת הכנת תכניות יישוביות ואזוריות, ביצוע עוגנים, עידוד תיירות כפרית וחקלאית, קורסים ועבודה בשטח. יעוץ מקצועי, ליווי ומעקב אחר קידום התוכניות והתנהלותן, השתתפות בעריכת המדריך לפתוח הכפר, ידיעון פיתוח הכפר ועוד.

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook