top of page

הכנת תכנית אב לקיימות המגדירה את חזון העיר כעיר ברת קיימא

Image-empty-state.png

יועצי תכנון עירוני, דמוגרפיה, פרוגרמה ושיתוף הציבור בצוות תכנית המתאר המתווה את מדיניות הפיתוח של העיר ל 40 השנים הבאות

Image-empty-state.png

מבנה משרדים בפרק ראם

Image-empty-state.png

תחרות לתכנון מבני רווחה בבסיסי צה"ל - מקום ראשון

Image-empty-state.png

הריסה ובנייה מחדש של מבנה מגורים

Image-empty-state.png

הכנת תכנית אסטרטגית רב תחומית לפיתוח העיר

Image-empty-state.png

התחדשות עירונית למבנה מגורים במסלול של הריסה ובניה מחדש

Image-empty-state.png

התחדשות עירונית למבנה מגורים במסלול של הריסה ובנייה מחדש

Image-empty-state.png

ניהול והכנת תכנית אב עירונית לקיימות בהוד השרון

Image-empty-state.png

תחרות תכנון בינלאומית למוזיאון הגוגנהיים בהלסינקי

Image-empty-state.png

הערכת פוטנציאל תוספת יחידות דיור במועצות האזוריות

Image-empty-state.png

התכנית מיועדת להגדיר מדיניות התחדשות בחלקה המזרחי של העיר על מגוון מרכיביו

Image-empty-state.png

תכנון מבנה מרכז קהילתי הכולל ספריה, מועדונים, חדרי חוגים, בית קפה ועוד כחלק מהתחדשות השכונה

Image-empty-state.png

תכנון אדריכלי להקמת אגף חדש בבית ספר בן צבי בהרצליה

Image-empty-state.png

תתכנית התחדשות עירונית לשכונת הרצליה ב'

Image-empty-state.png

פרוגרמה שיתופית ותכנית בינוי לשטח הציבורי הגדול בעיר

Image-empty-state.png

H@SITC הינו מהלך עירוני אסטרטגי המכיר במרכזיות הזיקה והממשק בין חינוך איכותי לבין איכות וצמיחה עירונית כוללת

Image-empty-state.png

מתווה אסטרטגי הפורט את יעדי הליבה הגנריים של "עיר בריאה ופעילה"

Image-empty-state.png

תכנית מתאר כוללנית לעיר חריש,  בהובלת  משרד השיכון והבינוי מיועדת להתוות את המשיך פיתוח העיר לחמישים השנים הבאות

Image-empty-state.png

הכנת תכנית אסטרטגית כוללת ורב תחומית בהובלת עיריית יהוד מונוסון

Image-empty-state.png

"גשר לדו קיום"- פרויקט תכנון קהילתי-חברתי. התהליך נעשה בשיתוף קהילת ביה”ס ותושבי השכונה –

Image-empty-state.png

תכנון ל- WELLBEING המודל הירושלמי

Image-empty-state.png

תחרות תכנון מרחב הכניסה להר הרצל - מקום שלישי

Image-empty-state.png

תחרות תכנון מוזיאון הטבע בירושלים - מקום שלישי

Image-empty-state.png

משרד הרווחה ועיריית ירושלים, קרית היובל, תכנית אסטרטגית לילדים ונוער בסיכון

Image-empty-state.png

מלווה לשיתוף ציבור בתכנית מתאר כוללנית מזכרת בתיה

Image-empty-state.png

קרן קיימת לישראל מובילה תהליך המיועד לפתח את מרכז השדה והיער ציפורי, כמרכז חינוכי בינלאומי

Image-empty-state.png

תוכנית ביוזמת הרשות לתכנון במשרד החקלאות, המשקפת תפיסה עדכנית של פיתוח הכפר בראייה כוללת ורב תחומית

Image-empty-state.png

גיבוש תוכנית מתאר

Image-empty-state.png

אולם דגל חדש לחברת המכוניות ביי אנד דרייב הכולל אולם תצוגה ומשרדי הנהלה ומכירות

Image-empty-state.png

תחרות תכנון ביה"ס למוזיקה בעכו

Image-empty-state.png

הפרויקט המוצג חוזר אל בית הספר ההיסטורי והחצר שבמרכזו מתוך הכרה בחשיבותם בחיי הקהילה ובעיקר בפוטנציאל הגלום בהם - כחלק מתכנית כוללת המיועדת להוביל צמיחה כלכלית אזורית בישובי המגזר הערבי.

Image-empty-state.png

פתח תקווה – פרוגרמה עירונית לשטחי הציבור

Image-empty-state.png

יועצי פרוגרמה לתכנית מתאר קיסריה המיועדת להגדיר את דפוסי הצמיחה העתידיים של הישוב הייחודי

Image-empty-state.png

תכנית אב ומתאר שנועדה למצב את קריית שמונה כעיר המרכזית בגליל העליון

Image-empty-state.png

ראשון לציון- מסמך מדיניות למתחם 109

Image-empty-state.png

תב"ע להוספת זכויות למבנה ציבור

Image-empty-state.png

הובלת תוכנית התחדשות בשכונת רמת אליהו

Image-empty-state.png

הסדרת ייעודי קרקע, דרכי גישה וזכויות בנייה למרכז ציבורי הכולל מסחר, שירותים ובריכה טיפולית לשימוש הציבור

Image-empty-state.png

הכנת תב"ע גינון וניקוז באזורי התעשייה והתעסוקה בראשון לציון

Image-empty-state.png

הכנת פרוגרמה  ותכנית בינוי למרכז השכונה בשיכוני המזרח

Image-empty-state.png

מסמך מדיניות לדיור בר השגה

Image-empty-state.png

הכנת מסמך מדיניות להתחדשות מצרף 4 בראשון לציון

Image-empty-state.png

תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים וקביעת זכויות והוראות בניה

Image-empty-state.png

תחרות תכנון מרכז לאיתנות ישראלית - מקום שני

Image-empty-state.png

תחרות תכנון קריית חינוך ברמת אפעל - מקום שני

Image-empty-state.png

הגדרת מדיניות כוללנית ורב תחומית אשר תנחה את פעילות העירייה

Image-empty-state.png

תחרות תכנון הבית באגם ברמת גן

Image-empty-state.png

הכנת תכנית אב ומתאר שלומי להנחת תשתית לפיתוחו כישוב אטרקטיבי

Image-empty-state.png

התחדשות עירונית למבנה מגורים במסלול של הריסה ובניה מחדש

Image-empty-state.png

שימור ושיפוץ מבנה קיים בן 2 קומות הכולל תוספת קומות חדשות למגורים ותכנון מחדש של כלל קומות המבנה

Image-empty-state.png

תמ"א 38 חיזוק ותוספות בנייה למבנה מגורים

Image-empty-state.png

התחדשות עירונית למבנה מגורים במסלול של הריסה ובניה מחדש

Image-empty-state.png

מבנה המשלב מסחר ומגורים מעל קומה לשימור בשוק הפשפשים ביפו

Image-empty-state.png
bottom of page