top of page

הצוות שלנו

הצוות מונה כ- 10 מתכננים ואדריכלים, צעירים וותיקים ופועל במתכונת של סטודיו המשקף תפיסת עולם ורוח מקצועית רב תחומית בדפוסים עדכניים ורגישים למאפייני המקום,  הסביבה החברה והקהילה.

בסטודיו מתכננים ותיקים ומנוסים לצד אדריכלים צעירים, סטודנטים ומתכננים מתחומי ידע שונים. אנחנו אוהבים להמציא ולהתרגש מחדש בכל פרויקט אבל לא שוכחים את מה שכבר למדנו.

IMG_9548-(4)_for-web.jpg

אדר' ליהי עין-גדי דוידוביץ

אדריכלית בוגרת אוניברסיטת תל אביב בהצטיינות 2009.  לאחר כעשר שנים בהם סיימה התמחות במשרדים שונים   הצטרפה למשרד כשותפה.

במסגרת עבודתה עוסקת בתכנון פרויקטים אדריכליים מגוונים: מגורים, מבני ציבור, משרדים ומסחר בקני מידה שונים ובתכנון עירוני כאדריכלית בתכניות מתאר, תב"עות, מסמכי מדיניות ותכניות לתהליכי התחדשות עירונית.

בימים אלו משלימה תואר שני באדריכלות ותכנון – מחקרה עוסק במדדי איכות לשכונות עירוניות ותהליכי התחדשות עירונית. במסגרת עבודתה השתתפה בתחרויות תכנון בארץ ובעולם שזכו להישגים גבוהים: תכנון המרכז הלאומי לאיתנות ישראלית – מקום שני; תכנון שער הכניסה להר הרצל – מקום שלישי; תכנון אבטיפוס למבני רווחה בצה"ל – מקום ראשון;  קריית חינוך רמת אפעל – מקום שני; תכנון מוזיאון הטבע בירושלים – מקום שלישי; ועוד.

רונית תמונה לבינתחומי.jpg

ד"ר רונית דוידוביץ מרטון

מתכננת ערים בעלת תואר שלישי בתכנון פיסי-חברתי-כלכלי, מהפקולטה לאדריכלות, בטכניון (1995); 
ניהלה את חטיבת התכנון במחלקה לשיקום שכונות וישראל בסוכנות היהודית. בשנת 95 הקימה את המשרד המתמחה בתכניות מרמת המדיניות הארצית ועד רמת הת.ב.ע. המקומית.

מתמחה בשילוב שיקולים חברתיים, חינוכיים, חברתיים, ציבוריים בתהליכי התכנון, בתהליכי שיתוף ציבור, פיתוח מודלים פרוגמרטיים חדשניים, הובלת תהליכי תכנון מרמת התכנית העירונית הכוללת ועד פרוגרמה למבני ציבור.

התמחות יחודית במבני ציבור קהילתיים, חברתיים, פרוגרמות שירותים לאוכלוסיות מוגדרות (נשים, ילדים, הגיל הך, זקנים וכד'). מלמדת במרכז הבינתחומי 'סדנא בתכנון עירוני'.

bottom of page