top of page

הרצליה

מרכז קהילתי נווה ישראל

2020

תכנון מבנה מרכז קהילתי הכולל ספריה, מועדונים, חדרי חוגים, בית קפה ועוד כחלק מהתחדשות השכונה

bottom of page