נס ציונה

תכנית מתאר

2013

כחלק מצוות רב תחומי, אנו מניחים את התכנון העירוני והייעוץ הפרוגרמאתי כבסיס לגיבוש תפיסת השירותים העירוניים – כחלק מהמרחב העירוני ועל בסיס אופייה ומאפייניה של העיר. בנוסף, המשרד מוביל את שיתוף הציבור בדפוסים ייחודיים וחדשניים, וכחלק אינטגראלי מתהליך הכנת תכנית המתאר.

© 2020 by dmr

כתובת משה סנה 21 תל אביב   טלפון 03.6475137   פקס 03.6475383   אימייל dmr@dmr.co.il

  • Instagram
  • Facebook